Rozdíl mezi digitálním tiskem a sítotiskem

- Apr 30, 2019-

Rozdíl mezi digitálním tiskem a sítotiskem se projevuje hlavně v:

1. Digitální tisk je jasnější a jasnější než běžný sítotisk a má odlišné úrovně barev. Kromě toho nedochází k posunu a překrývání barev a barevné bloky jsou relativně jednotné.

2. Stálost barev digitálního tisku je vyšší než u běžného hedvábného tisku.

3. Celková jasnost digitálního tisku je také vyšší než u běžného sítotisku.

Následuje úvod do digitálního tisku:

Je vytištěn digitální technologií. Technologie digitálního tisku je nový a high-tech produkt, který integruje mechanické, počítačové, elektronické a informační technologie s neustálým vývojem počítačové technologie. Vznik a neustálé zlepšování této technologie přineslo do textilního polygrafického a barvicího průmyslu zcela nový koncept. Jeho pokročilé výrobní zásady a metody přinesly nebývalou příležitost k rozvoji textilního tiskařského a barvicího průmyslu.


Například jsme minulý rok spolupracovali s Ferrero, abychom dětským hračkám uložili koš na prádlo, aby zabránili použití digitálního tisku tučňáka. Požadavek kvality digitálního tučňáka je velmi přísný.


20