Závěrečné pokyny Hampera

- Jun 26, 2019-

  1. Držte přepážku s oběma rukama, aby se sklopil

  2. Otočte překážku od středu z opačných směrů, které automaticky vytvoří 3 smyčky

  3. zatlačte smyčky dohromady a zajistěte dodanou pružinou